Tiyatronun önemi, insana ve toplum hayatına katkıları

2008-01-26 23:13:00

İnsanları birbirine karşı sorumlu olan toplum uygar toplumdur. Dayanışması olmayan, birbirine karşı sorumluluğunu bilmeyen insanlar ise toplum değil, bir yığındır.

 

Kültürel gelişmeyi sağlayan gizil güçlerden biri de tiyatrodur; öyle ki sanatsal yaratıyı en etkin biçimde topluma aktaran bir araç durumun­dadır. Tiyatro uyarı görevini yaptığı kadar, toplumu ortak kompleks­lerinden arındırır, onlara gerçek düşünce erkini, özgürlüğünü sağlar.

 

Devletin kültür izlencesi kapsamında yer alması gereken en önemli girişimi, yetişme çağında olan gençleri tiyatro eyleminin içine kat­mak olmalıdır.

 

Bir yaşam bilimi ve toplum sanatı olan tiyatro, halkın önüne bir sonuç olarak çıkar. Ne var ki, tiyatronun bir sonuç olması yanı sı­ra araç olma niteliği de vardır. Tiyatronun sonuç oluşu onun sanatsal bütünlüğünü, araç oluşu ise eğitimsel gücünü açığa çıkartır.

 

Okullar­da tiyatro çalışmalarının yararı çoktur. Bunların arasından şunlar vurgulanabilir.

 

Tiyatro Çalışmalarının Bireyler İçin Eğitici ve Yetiştirici Yönü:

1 - Katılanlara:

a) Dayanışmayı öğretir;

b) Toplum yaşamı için gerekli olan sorumluluk duygusunu sağlar;

c) Toplumun, kişiliği ezmesini önler;

ç) Düşünceyi eyleme sokma yeteneğini' geliştirir;

d) Düşünerek, yorumlayarak okumayı öğretir;

e) Topluluk içinde konuşmayı öğretir;

f) Dil kaygısını, doğru ve güzel konuşmayı sağlar;

ğ) Oyuncunun vücut dilini kullanma becerisini artırır;

h) Çeşitli sanat dallarıyla ilgiyi sağlar;

i) Ve estetik algılama yeteneğini geliştirir.

 

2- Seyredenlere:

a) Toplumun bir üyesi olarak özeni aşılar;

b) Kamu bilincini sağlar;

c) Sorunlar, üzerinde düşünmeyi, yargılamayı öğretir;

ç) Sanatın geliştirici, değiştirici' gücünü gösterir;

d) Ve insanı çok yakından tanıtır.

c) Toplumunu bilinçlendirir, sorunlara nesnel gözle bakılmasını sağlar;

ç) Düşünce erkini ve özgürlüğünü öğretir;

d) Toplumun aşama yapmasındaki süreyi kısaltır;

e) Toplum duyarlığını artırır;

f) Toplumu ortak bir estetik düzeye çıkarır;

g) Birey-toplum ilişkilerinin kökenine iner;

ğ) Ve toplumun kültür birikimini yansıttığı oranda, bu birikimin zenginleşmesine aracı olur.

ı) Ulusal kimliği pekiştirir

23806
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev