Tanzimat Fermanı

2012-09-21 09:27:00

3 Kasım 1839 tarihinde 1. Abdülmecit zamanında Dönemin Hariciye Nazırı( dışişleri bakanı) Mustafa Reşit Paşa tarfından ilan edilmiştir., Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır.

Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Şerif-î (Padişah Yazısı) veya Tanzimât-ı Hayriye (Hayırlı Düzenlemeler) olarak da anılır. Bu fermânla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir.

Maddeleri:

 

1.Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,

 

2.Yargılamada açıklık, hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek, (Hukuk devleti özelliğini yansıtır)

 

3.Vergide adalet,

 

4.Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,

 

5.Rüşvetin ortadan kaldırılması,

 

6.Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.(Özel mülkiyet güvence altına alındı.)

Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve cumhuriyet fikrine ön ayak olmuştur.

Tanzimat Fermânı'nın okunmasından I. Meşrutiyet'in ilanına kadar geçen dönem, Osmanlı tarihinde Tanzimat Dönemi (3 Kasım 1839 - 22 Kasım 1876) olarak anılır.

Amaçlar:

 

1.Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa'nın desteğini almak

 

2.Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek(azınlıkların haklarını korumak amacıyla yabancı devletler iç işerimize karışıyordu)

 

3.Fransız İhtilali'nin milliyetçilik etkisini azaltmak

 

4.Gayrimüslimleri devlete bağlamak

 


 

570
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev