Yenileşme Dönemi

2014-09-18 08:05:00

Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme hareketleri 17. yüzyılın sonundaki Karlofça Antlaşması (1699) ile başlamıştır. Karlofça antlaşmasıyla başlayan toprak kaybı, devlet adamlarını derin derin düşünmeye yöneltti. Toprak kayıplarının nedeni ordunun savaş alanlarında yenilmesiydi. Oysa sadece askeri örgütler değil devletin çeşitli kurumlan çağın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaklaşmıştı. Ancak bunu görmek isteyenlerin sayısı son derece azdı. O nedenle Osmanlı İmparatorluğundaki çağdaşlaşma hareketi askerî alanda başlatıldı. Amaç imparatorluğu eski gücüne kavuşturmaktı.   Tanzimat devrine gelinceye kadar ülkede bazı yenilik hareketlerine girişildi. Ancak bunlar planlı programlı çalışmalar olmadığı için, sadece yeniliği başlatan devlet adamının yaşamıyla sınırlı kaldı.   Paris ve Londra elçiliklerinde bulunmuş olan Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Dönemi olarak tarihe geçecek bir olayı başlatmıştır. 3 Kasım 1839'da Gülhane Hatt-ı Hümayunu adı verilen bir belgeyi devlet ileri gelenlerinin, yabancı elçilerin, halkın önünde okumuştur. "Tanzimat ", düzenlemeler demektir. Her alanda düzenlemeler yapılacağının duyurulduğu bu fermana Tanzimat Fermanı; bu fermanın ilanıyla başlayan döneme de Tanzimat Dönemi denir.   Fermanın en dikkat çekici yanı, Osmanlı Devleti'nin, Batılı devletlerin anayasalarında yer alan insanın temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesini kabul etmesi ve bunu resmî bir törenle duyurmasıdır. Böylece imparatorlukta hukuk devletine doğru bir yöneliş de başlamıştır.   Tanzimatla gelen yenilik ve düzenlemeler, h... Devamı

Marmara'da Hortum

2014-06-20 23:16:00
Marmarada Hortum |  görsel 1

Amerika'da olurdu eskiden böyle şeyler. Devamı

Marmara'da Hortum

2014-06-20 23:12:00
Marmarada Hortum |  görsel 1

Amerika'da olurdu eskiden böyle şeyler. Devamı

Türk bayrağı

2014-06-14 11:57:00
Türk bayrağı |  görsel 1

Devamı

Devlet Bahçeli'yi gülerken görmek

2014-06-05 08:24:00
Devlet Bahçeliyi gülerken görmek |  görsel 1

Bir Oktay Vural başarısı :) Devamı

İstanbul'da yağmur

2014-06-04 03:39:00
İstanbulda yağmur |  görsel 1

http://azgittikuzgittik.blogcu.com/istanbul-sanki-tsunami-yasadi/19761242 Devamı

İstanbul sanki tsunami yaşadı

2014-06-04 03:46:00

İstanbul'da dün başlayan ani sağanak yağış beş dakika içinde Üsküdar'ı bu hale getirdi. Sağanak yağış kameralara böyle yansıdı. Kadir Topbaş, "Yağmurlar zaman zaman mevsim ortalamalarının çok üzerinde düşmekte. Bunu bütün Avrupa ve dünya kentlerinde görmekteyiz. Türkiye 'de de maalesef bunu görüyoruz. Son 80 yılın en kurak dönemi yaşanırken bir taraftan da büyük bir afet boyutunda ki, çekilen fotoğrafları da gördünüz. Gökyüzü sanki denizle buluşuyor, ciddi bir yağış var" dedi. Devamı

Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur

2014-06-03 09:27:00
Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur |  görsel 1

Üsküdar'da meydana gelen aşırı yağış böylesini ilginç bir görüntü oluşturmuş. Haberci cümlesi şöyle: Üsküdar'da kara ile deniz birleşti :) Devamı

Makalat nedir? Yazarı Kimdir? Özellikleri Nelerdir?

2014-03-26 16:48:00

Makaleler anlamına gelir.  Tasavvufi bir eserdir.  Yazarı Hacı Bektaşi Veli’dir.   Makalat’ın konusu   Alevi-Bektaşi inancındaki dört kapı ve kırk makam Makalat’ın ana konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca eserde İslam dininin genel hükümleri herkesin anlayabileceği bir yorumla işlemiştir.   Makalat’ta tasavvuftan, kalp ahvalinden zahit, arif ve muhiplerden bahsedilerek insan övülmekte, kendisine verilen nimetler dile getirilmektedir. Makalat’ta Hacı Bektaş Veli insanlar abidler, şahitler, arifler ve muhipler olmak üzere dört grupta incelenmiştir.     Makalat’ta iman, şüphe, utanma, açıkgözlülük, ilim, haset, akıl, öfke gibi kavramlara yer verilmiştir.   Makalat’ın önemi nedir? Kur’an ayetlerine ve Hz. Peygamber’in hadis-i şeriflerine dayandırılmış olmasıdır.   Makalat’ın özellikleri 1. Tasavvuf konularını işleyen makalelerden oluşmaktadır. 2. Din, ahlak kuralları, davranışlar ve hoşgörü işlenmiştir. 3. Türü, didaktiktir. 4. Nazım Birimi, beyittir. 5. Manzume’dir. 6. Tasavvufi eserdir.   Makalat’ın dil özellikleri Eylem ağırlık cümle kuruluşu vardır. İslamiyet’in etkisi eserde kullanılan dile yansımıştır. Eserde sade, anlaşılır bir dil ve kısa cümleler kullanılmıştır. ... Devamı

Şeyhi - Harname ve Yazılış Öyküsü

2014-03-24 07:38:00

Harname, Divan Edebiyatı şairi Şeyhi tarafından kaleme alınmış bir mesnevidir. Aynı zamanda bir hekim olan Şeyhi, Sultan Çelebi Mehmet’i tedavi edince, Çelebi Mehmet ona bir köy (Tokuzlu Köyü) hediye etmiştir. Köyüne sahip çıkmak üzere yola koyulan Şeyhi, yolda eşkıyalar tarafından soyulmuş ve dövülmüştür. Bunun üzerine Harname’yi kaleme alır.  Eser toplumun kötü yönlerini hicvetmektedir. Fakat bunu mizahi bir üslup ile yapmıştır. Eser 126 beyitten oluşmaktadır. Divan edebiyatında hiciv eserlerinin ilk önemli örneklerindendir. Aynı zamanda Türk edebiyatında ilk fabl örneği de sayılabilir. HAR-NÂME   Bir eşer var idi zâif ü nizâr Yük elinde katı şikeste vü zâr   Gâh odunda vü gâh suda idi Dün ü gün kahr ile kısuda idi   Ol kadar çeker idi yükler ağır Ki teninde tü komamışdı yağır   Nice tü kalmamışdı et ü deri Yükler altında kana batdı deri   Eydür idi gören bu sûretlu Tan degül mi yürür sünük çatlu   Dudağı sarkmış u düşmiş enek Yorılur arkasına konsa sinek   Toğranur idi arpa arpa teni Gözi görince bir avuç s... Devamı

Çeşitli

2014-03-21 10:31:00

Güzel sözler, özdeyişler(vecizeler)(aforizmalar), duvar yazıları Şems’in 40 Kuralı Özel Okul - Devlet Okulu Farkı Mevlana Sözleri ... Devamı

Sevilen Şiirler

2014-03-21 10:11:00

Attila İlhan - Ben Sana Mecburum   Tahir ile Zühre Meselesi - Nazım Hikmet Ran   Cahit Külebi - İstanbul(Kamyonlar Kavun Taşır)   Arif Nihat Asya - Bayrak   Çanakkale Şehitlerine - Mehmet Akif Ersoy   Sezai Karakoç Mona Roza Şiiri   23 Nisan Şiirleri   Necmettin Halil Onan - Bir Yolcuya   Bir Kez Gönül Yıktın İse - Yunus Emre   Necip Fazıl Kısakürek - Zindandan Mehmede Mektup   Necip Fazıl Kısakürek - Sakarya Türküsü   Necip Fazıl Kısakürek - Kaldırımlar   Nurullah Genç - Yağmur   Fuzuli Su Kasidesi ve Açıklaması ... Devamı

Dil ve Anlatım Ders Notları

2014-03-21 06:56:00

Anlatım Türleri(Biçimleri) Betimleyici Anlatım Düşünceyi Geliştirme Yolları Anlatım Özellikleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları Hikaye Nedir, Özellikleri ve Çeşitleri Öykü Çeşitleri Deyim nedir? Deyimlerin Özellikleri Türkçe - Edebiyat Ders Sunuları Kafiye, Redif, Şiir Türleri... Devamı

Ödev Ödev