Makalat nedir? Yazarı Kimdir? Özellikleri Nelerdir?

2014-03-26 16:48:00
Makaleler anlamına gelir. 
Tasavvufi bir eserdir. 
Yazarı Hacı Bektaşi Veli’dir.
 
Makalat’ın konusu
 
Alevi-Bektaşi inancındaki dört kapı ve kırk makam Makalat’ın ana konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca eserde İslam dininin genel hükümleri herkesin anlayabileceği bir yorumla işlemiştir.
 
Makalat’ta tasavvuftan, kalp ahvalinden zahit, arif ve muhiplerden bahsedilerek insan övülmekte, kendisine verilen nimetler dile getirilmektedir.
Makalat’ta Hacı Bektaş Veli insanlar abidler, şahitler, arifler ve muhipler olmak üzere dört grupta incelenmiştir.
 
 

Makalat’ta iman, şüphe, utanma, açıkgözlülük, ilim, haset, akıl, öfke gibi kavramlara yer verilmiştir.

 
Makalat’ın önemi nedir?
Kur’an ayetlerine ve Hz. Peygamber’in hadis-i şeriflerine dayandırılmış olmasıdır.
 
Makalat’ın özellikleri
1. Tasavvuf konularını işleyen makalelerden oluşmaktadır.
2. Din, ahlak kuralları, davranışlar ve hoşgörü işlenmiştir.
3. Türü, didaktiktir.
4. Nazım Birimi, beyittir.
5. Manzume’dir.
6. Tasavvufi eserdir.
 
Makalat’ın dil özellikleri

Eylem ağırlık cümle kuruluşu vardır. İslamiyet’in etkisi eserde kullanılan dile yansımıştır. Eserde sade, anlaşılır bir dil ve kısa cümleler kullanılmıştır.

936
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev