İmge nedir, açıklamalı imge örnekleri
>

» İmge nedir, açıklamalı imge örnekleriİmge, şairin kafasında tasarladığı orjinal bir hayal veya yepyeni bir görüntü demektir. Şair daha önce hiç düşünülmemiş, daha önce hiç söylenmemiş, hayal bile edilmemiş ifadeler bulur. Bu ifadeler hayalde canlandırılan görüntüler veya durumlardır.

Şiirlerde kullanılır.

Açıklamalı imge örnekleri:

Yeşil pencerenden bir gül at bana

Işıklarla dolsun kalbimin içi

Geçiyorum işte mevsim gibi kapından

Gözlerimde bulut saçlarımda çiğ

                                                    Ahmet Muhip Dranas

Şairin sevgilisinin yeşil penceresinden kendisine gül attığını hayal etmesi bir imgedir.

Kalbin ışıklarla dolduğunu düşünmek de bir imgedir.

Şairin gözlerinde bulut ve saçlarında çiğ olduğunu hayal ederek ve kendisini bir mevsim gibi sevgilinin kapısından geçtiği görüntüsü de bir imgedir.

 

sevmek kimi zaman rezilce korkuludur 
insan bir akşam üstü ansızın yorulur
tutsak ustura ağzında yaşamaktan
kimi zaman ellerini kırar tutkusu
birkaç hayat çıkarır yaşamasından
hangi kapıyı çalsa kimi zaman
arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu

fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor
eski zamanlardan bir cuma çalıyor
durup köşe başında deliksiz dinlesem
sana kullanılmamış bir gök getirsem
haftalar ellerimde ufalanıyor
ne yapsam ne tutsam nereye gitsem
ben sana mecburum sen yoksun

                                            Attila İlhan

Birinci benddeki "tutsak ustura ağzında yaşamak" ifadesi yepyeni bir söyleyiş ve hayal olduğu için bir imgedir.

İkinci benddeki "fatih'te yoksul bir gramofonun çalması", "eski zamanlardan bir cuma çalması" ve sevgiliye "kullanılmamış bir gök getirme" hayali daha önce hiç söylenmemiş orijinal bir hayal olduğu için birer imgedir.

Sezai Karakoç'un Köşe şiirinde geçen;

"Sen geldin benim deli köşemde durdun,

Bulutlar geldi üstümüzde durdu."

ifadeleri de çok yeni söyleyişlerdir. Sevgilinin gelip "şairin deli köşesinde durması" "bulutların da gelip onların üstünde durması" hiç söylenmemiş, alışılmamış bağdaştırmalardır.

Dildeki kelimelerin sınırlı, hayallerimizin ise sınırsız olması sebebiyle şair mevcut kelimelerle duygularını anlatamaz. bu sebeple kelimeleri hiç olmadığı şekilde bir araya getirmesi gerekir. İşte bu zorunluluktan imge doğar.

                                       


Ödev Ödev