Yenileşme Dönemi

2014-09-18 08:05:00

Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme hareketleri 17. yüzyılın sonundaki Karlofça Antlaşması (1699) ile başlamıştır. Karlofça antlaşmasıyla başlayan toprak kaybı, devlet adamlarını derin derin düşünmeye yöneltti. Toprak kayıplarının nedeni ordunun savaş alanlarında yenilmesiydi. Oysa sadece askeri örgütler değil devletin çeşitli kurumlan çağın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaklaşmıştı. Ancak bunu görmek isteyenlerin sayısı son derece azdı. O nedenle Osmanlı İmparatorluğundaki çağdaşlaşma hareketi askerî alanda başlatıldı. Amaç imparatorluğu eski gücüne kavuşturmaktı.   Tanzimat devrine gelinceye kadar ülkede bazı yenilik hareketlerine girişildi. Ancak bunlar planlı programlı çalışmalar olmadığı için, sadece yeniliği başlatan devlet adamının yaşamıyla sınırlı kaldı.   Paris ve Londra elçiliklerinde bulunmuş olan Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Dönemi olarak tarihe geçecek bir olayı başlatmıştır. 3 Kasım 1839'da Gülhane Hatt-ı Hümayunu adı verilen bir belgeyi devlet ileri gelenlerinin, yabancı elçilerin, halkın önünde okumuştur. "Tanzimat ", düzenlemeler demektir. Her alanda düzenlemeler yapılacağının duyurulduğu bu fermana Tanzimat Fermanı; bu fermanın ilanıyla başlayan döneme de Tanzimat Dönemi denir.   Fermanın en dikkat çekici yanı, Osmanlı Devleti'nin, Batılı devletlerin anayasalarında yer alan insanın temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesini kabul etmesi ve bunu resmî bir törenle duyurmasıdır. Böylece imparatorlukta hukuk devletine doğru bir yöneliş de başlamıştır.   Tanzimatla gelen yenilik ve düzenlemeler, h... Devamı

Sevilen Şiirler

2014-03-21 10:11:00

Attila İlhan - Ben Sana Mecburum   Tahir ile Zühre Meselesi - Nazım Hikmet Ran   Cahit Külebi - İstanbul(Kamyonlar Kavun Taşır)   Arif Nihat Asya - Bayrak   Çanakkale Şehitlerine - Mehmet Akif Ersoy   Sezai Karakoç Mona Roza Şiiri   23 Nisan Şiirleri   Necmettin Halil Onan - Bir Yolcuya   Bir Kez Gönül Yıktın İse - Yunus Emre   Necip Fazıl Kısakürek - Zindandan Mehmede Mektup   Necip Fazıl Kısakürek - Sakarya Türküsü   Necip Fazıl Kısakürek - Kaldırımlar   Nurullah Genç - Yağmur   Fuzuli Su Kasidesi ve Açıklaması ... Devamı

Dil ve Anlatım Ders Notları

2014-03-21 06:56:00

Anlatım Türleri(Biçimleri) Betimleyici Anlatım Düşünceyi Geliştirme Yolları Anlatım Özellikleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları Hikaye Nedir, Özellikleri ve Çeşitleri Öykü Çeşitleri Deyim nedir? Deyimlerin Özellikleri Türkçe - Edebiyat Ders Sunuları Kafiye, Redif, Şiir Türleri... Devamı

Ödev Ödev